Uuden toimituksen tervehdys

6.5.2024

Aurinkoista kevättä kaikille Focus Localis –tiedejulkaisusta. Muutaman vuoden välein tapahtuva muutos on jälleen käsillä, kun lehden toimitusvastuu siirtyy uusille kasvoille. Tämä vuoden toinen numero on meille ensimmäinen, jota toimitamme yhdessä toimitussihteeri Saanareetta Virikon kanssa Itä-Suomen yliopistosta käsin. Kuten pääkirjoituksessa kirjoitin, saimme vastuullemme hyvässä kunnossa olevan tiedejulkaisun, jota on ilo lähteä kehittämään entistä paremmaksi seuraavan kahden vuoden aikana.

Tällä ajanjaksolla tärkein tehtävämme on pyrkiä säilyttämään lehden asema korkeatasoisen kunta- ja aluetutkimuksen foorumina. Muutospaineita on kuitenkin olemassa, sillä kustantajayhdistyksemmekään ei ole immuuni avoimen julkaisemisen ja siitä osin aiheutuvan jäsenmäärän vähenemisen synnyttämille paineille. Pohdimme parhaillaan, millainen ratkaisu palvelisi parhaiten jäsenistöämme, alan tutkijoita ja luonnollisesti myös ympäröivää yhteiskuntaa. Keskustelua esimerkiksi painetun lehden tulevaisuudesta tullaan varmasti käymään lähiaikoina, sillä koko ajan kasvava joukko lukijoista kokee nimenomaan avoimena julkaistavan verkkoversion omakseen.

Tämän vuoden värivalintakin sen kertoo, olemme kirkastaneet tavoitteitamme Focus Localis -tiedejulkaisua kohtaan. Selvää on, että toimituksessa pyrimme jatkossakin siihen, että Focus Localis olisi kanava, jonka avulla tiede saisi myös muuta julkisuutta. Näin tutkimuksesta hyötyy koko yhteiskunta.
Tässä tarkoituksessa kustantajahallituksemme hyväksyi tuoreesti ehdotuksemme uuden Lex Localis –palstan perustamisesta: Uuden palstan avulla voidaan tuottaa vertaisarvioituja tulkintasuosituksia koskien kunta- ja aluelainsäädäntöä. Näitä lyhyitä (max. 2500 sanan) kirjoituksia tullaan julkaisemaan lähtökohtaisesti vain lehden verkkosivuilla.

Matti Muukkonen
päätoimittaja 2/2024–1/2026.