Jäsenkirjeet

Yhdistys tiedottaa tapahtumista, kokouksista sekä muista ajankohtaisista asioista sähköisellä jäsenkirjeellä, joka lähetetään yhdistyksen jäsenille kaksi kertaa vuodessa. Jäsenkirje sisältää myös yhdistyksen toimintasuunnitelman ja -kertomuksen.