Focus Localis

FLkansi_pinkki

Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedejulkaisu, jossa julkaistaan:

  • eri tieteenalojen tutkimusartikkeleita, jotka käsittelevät kuntien, alue- ja paikallishallinnon sekä paikallisuuden tutkimusta, ja joilla on yhteiskunnallista merkitystä alue- ja paikallishallinnon kannalta
  • ajankohtaiskatsauksia ja akateemisia puheenvuoroja
  • tieteellisten julkaisujen arvosteluja.

Focus Localis on luokiteltu julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1.

Focus Localis on ilmestynyt aiemmin nimellä Kunnallistieteellinen aikakauskirja.

Focus Localis on sitoutunut avoimen tieteen periaatteisiin. Lehden artikkelien post-print -versiot (lopulliset versiot ennen taittoa) voi rinnakkaistallentaa julkaisuarkistoihin ilman erillistä lupaa toimitukselta.

Toimitus ja lehden tilaus

Focus Localiksen toimitus: päätoimittajat Lotta-Maria Sinervo ja Anni Jäntti sekä toimitussihteeri Henna Paananen (toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi)

Sisältöä koskevissa asioissa, ota yhteys: toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: sihteeri (at) focuslocalis.fi

Focus Localis ry:n jäsenet saavat Focus Localiksen jäsenyytensä perusteella ilmaiseksi. Focus Localista voi tilata myös vuosikertana (50 e) tai irtokappaleina (15 e/kpl).

Focus Localis sähköisessä muodossa

Focus Localis on saatavilla sähköisessä muodossa Elektra-palvelun kautta. Lehden sähköisessä julkaisemisessa noudatetaan kuuden kuukauden karenssia.  Saatavilla ovat artikkelit 30. vuosikerrasta lähtien.

 

Ohjeita kirjoittajille

Focus Localiksessa julkaistaan kuntia, alue- ja paikallishallintoa sekä paikallisuutta käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, akateemisia puheenvuoroja sekä kirjallisuusarvosteluja ja ajankohtaisia tiedotuksia. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaan lukien) on maksimissaan 7000 sanaa ja muiden kirjoitusten max. 3000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina.

Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi tai etunimen alkukirjain, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään suomenkielinen tiivistelmä sekä lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract) maksimissaan 150 sanaa, tiivistelmien loppuun listataan 3-5 asiasanaa.

Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita. Käsikirjoitukset lähetetään toimitussihteerille (toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi) sähköpostin liitetiedostona. Toimitukselle toimitettuja kirjoituksia ei palauteta.

Focus Localiksen jokainen numero ilmestyy myöhemmin elektronisena verkkolehtenä. Kirjoitusten copyright jää Focus Localis ry:lle.