Ajankohtaista

Ilmoittautuminen Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville on auennut!

Ilmoittautuminen osoitteessa: https://sites.uef.fi/hktp2022/ilmoittautuminen/ Ilmoittautuminen on avoinna 6.11.2022 saakka.

Focus Localiksen ja Hallinnon tutkimuksen seuran kuudennet yhteiset Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät järjestetään tänä vuonna Kuopiossa, Itä-Suomen yliopistossa. Päivien teemana on Uudistuminen – yhteinen savotta. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rakenneuudistuksen innoittamana tarkastellaan muun muassa integraation kipukohtia, tiedon tarjoamia mahdollisuuksia, talouden reunaehtoja sekä yksilön roolia yhteisessä savotassa.

Muistathan myös tutustua ja ilmoittautua työryhmiin: https://sites.uef.fi/hktp2022/tyoryhmat/ Työryhmiin ilmoittaudutaan suoraan työryhmän vetäjille 14.10. mennessä. Useimpiin ryhmiin ilmoittaudutaan lähettämällä abstrakti. 

Nähdään tiedepäivillä! 

UEF_Yhteinen_Savotta_Logo (002) (002)

Tervetuloa esittelemään tutkimustasi Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivien työryhmiin!

Tutustu työryhmiin ja ilmoittaudu suoraan työryhmän vetäjälle sähköpostitse perjantaihin 14.10. mennessä. Työryhmään hyväksytyille ilmoitetaan viimeistään 24.10. Hyväksytyt abstraktit julkaistaan tiedepäivien sähköisessä abstraktikirjassa. 
 
Tarjolla on yksitoista toinen toistaan kiinnostavampaa työryhmää:
1. Monialaisuus – mantra vai toimivaa todellisuutta
2. Hyvinvointialueuudistuksen juridiset kipupisteet
3. Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa
4. Hallintotieteellinen tutkimus muutoksessa
5. Design julkisten palvelujen (yhteis)kehittämisessä
6. Hallintotieteellinen vertailu avaimena pohjoismaihin
7. Teoriat sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnassa
8. Kunnat, alueet ja eriarvoisuus
9. Sote-johtamisen ideaalien katveissa – Uusia avauksia ja näkökulmia sote-johtamiseen
10. Taloudellisesti ja sosiaaliset kestävät tulevaisuuden palvelut
11. Datasta merkityksiin julkisessa hallinnossa
 
Työryhmät toteutetaan paikan päällä University of Eastern Finland, Kuopion kampuksella, 16.–18.11.2022. Tiedepäivät järjestää tuttuun tapaan Focus Localis ry & Hallinnon Tutkimuksen seura. Tervetuloa!
 

Hallinnon- ja kuntatutkimuksen gradupalkinto 2022

 Focus Localis ry ja Hallinnon Tutkimuksen Seura ry ja myöntävät yhdessä 500 euron arvoisen tunnustuspalkinnon parhaalle lukuvuoden 2021-2022 aikana valmistuneelle hallintotieteiden, kuntatutkimuksen tai niihin rinnastettavien oppiaineiden pro gradu -opinnäytetyölle.

PALKINTO:
Palkinto jaetaan Hallinnon ja Kuntatutkimuksen Tiedepäivillä 16.-18.11.2022. Palkintosumma on 500 euroa. Lisäksi palkinnon voittaja saa sekä  Focus Localis ry:n että Hallinnon Tutkimuksen Seura ry:n ilmaisen jäsenyyden kalenterivuodeksi 2023. Jäsenenä voittaja saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvät tiedejulkaisut Focus Localis ja Hallinnon Tutkimus postitse kotiinsa veloituksetta.

MILLAISET TYÖT VOIVAT OSALLISTUA KILPAILUUN?
Voit ehdottaa palkittavaksi pro gradu -tutkielman, joka täyttää seuraavat kriteerit:
- Hallinto-, kunnallistieteiden tai niihin rinnastettavien oppiaineiden opinnäytetyö.
- Tutkielma on arvioitu vähintään arvosanalla 4 tai magna.
- Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuonna 2021-2022.
- Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
- Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

KUKA VOI ASETTAA TYÖN EHDOLLE JA MITEN?
Ehdotuksen palkittavasta työstä voi tehdä opiskelija itse tai joku yliopiston tai oppiaineen edustaja opiskelijan suostumuksella. Työn voi asettaa ehdolle verkkolomakkeella osoitteessa https://link.webropolsurveys.com/S/B32A344DA6DBDEFE 30.9.2022 mennessä.
Vain työt, josta on ilmoitettu kaikki pyydettävät tiedot ja toimitettu tarvittavat liitteet otetaan huomioon arvioinnissa.

TÖIDEN ARVIOINTI:
Arvioinnissa painotetaan tutkimuksen tieteellisen laadun lisäksi työn yhteiskunnallista relevanssia. Päätöksen palkittavasta työstä tekee asiantuntijaraati, jonka edustajat on nimetty Hallinnon Tutkimuksen Seuran johtokunnan ja Focus Localis ry:n hallituksen toimesta.

TIETOSUOJA:
Lue tietosuojaseloste: http://www.focuslocalis.fi/wp-content/uploads/2020/06/Tietosuojaseloste-GRADUPALKINTO-2020.pdf  
Läpinäkyvyyden vuoksi kaikki kilpailuun ilmoitetut ja palkinnon saanut pro gradu listataan Focus Localis ry:n ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran kotisivuilla.

Palkinnon saajan toivotaan kirjoittavan gradunsa pohjalta lyhyen blogitekstin yhdistysten verkkosivuille alkuvuodesta 2023.

LISÄTIETOJA:
Gradupalkinto: Henna Nurmi, hts.sihteeri(ät)ulapland.fi
Hallinnon ja Kuntatutkimuksen Tiedepäivät 2022: https://sites.uef.fi/hktp2022/ #HKTP2022
Focus Localis ry: https://www.focuslocalis.fi/ @focuslocalis
Hallinnon Tutkimuksen Seura: https://www.hallinnontutkimus.fi/ @HTseura

Avoin työryhmäkutsu Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2022

Focus Localis ry ja Hallinnon Tutkimuksen Seura järjestävät yhteistyössä Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 16.-18.11.2022. Tiedepäivien teemana on Uudistuminen – yhteinen savotta. Päivien esityksissä käsitellään rakenneuudistuksen innoittamana mm. integraation kipukohtia, tiedon tarjoamia mahdollisuuksia, talouden reunaehtoja sekä yksilön uudenlaista roolia yhteisessä savotassa.
 
Nyt on aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville!
 
Päivien järjestäjänä toimii tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, ja päivät järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. STJ-laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta sekä terveystaloustiede. Yhteisen monitieteisen oppimisen hengessä toivomme mm. tietojärjestelmien, talouden, oikeustieteiden, työelämän sekä kulttuurin ja oppimisen tutkijoiden osallistumista näille hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville. Kannustamme ideoimaan työryhmien teemoja ja toteutustapoja uudistamisen hengessä rajapintoja rikkoen ja yhdyspintoja rakentaen.
 
Työryhmätyöskentely ajoittuu päivien ohjelmassa torstaille 17.11. ja perjantaille 18.11. Ehdotuksessa tulee olla a) työryhmän nimi, b) vetäjä(t) ja c) lyhyt (max. 250 sanan) kuvaus työryhmän sisällöstä ja toteutustavasta sekä siitä, edellytetäänkö työryhmään osallistujilta abstraktin lisäksi ns. full paper.
Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse konferenssikoordinaattori Kirsi Savoselle kirsi.savonen@uef.fi viimeistään 30.6.2022. Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitamme elokuun loppuun mennessä. Työryhmäpaperien avoin haku avautuu syyskuun alussa.
 
Lisätiedot työryhmähakuun liittyen:
Konferenssikoordinaattori Kirsi Savonen, kirsi.savonen@uef.fi, puh. 050- 471 2128

Avoin kirjoittajakutsu: Etätyöstä hybridityöhön — Paikkariippumattoman työn mahdollisuudet

 Avoin kirjoittajakutsu Focus Localis -lehden teemanumeroon

Monipaikkaista työtä on tehty jo pitkään ennen koronaa, mutta pandemian aikainen etätyösuositus siirsi asiantuntijatehtävissä toimivat kotikonttoreihinsa. Jotkut löysivät etätyöskentelykeitaan omalta vapaa-ajanasunnoltaan tai toimistohotellista.

Paluuta ”uuteen normaaliin” on väläytelty jo jonkin aikaa. Etätyösuositusten loppuminen tarkoittaa monelle paluuta lähityöhön. Hybridityö kuitenkin houkuttaa monia. Hybridityöskentelyllä tarkoitetaan läsnä- ja etätyön yhdistämistä. Avainasemassa on työnantajan kanssa sopiminen työskentelyn tavoista ja ehdoista.

Myös työnantajien suhtautuminen etätyöhön on tullut entistä myönteisemmäksi ja osapuolten välinen luottamus on vahvistunut. Entä voiko uudessa tilanteessa esimerkiksi yhdistää haaveen maalle muutosta ja samalla asiantuntijatyön tekemisestä etänä paikkariippumattomasti? Mitä se tarkoittaa esimerkiksi maaseudun elinvoimaisuuden kannalta? Paikkariippumaton työ haastaa myös kunnat olemaan kilpailukykyinen työnantaja.

Millaisia kokemuksia etätyöskentelystä on eri aloilla; joko ennen tai keskellä korona-aikaa?  Miten esimerkiksi sote-organisaatioissa etäjohtaminen koetaan, ja millaisia uusia toimintatapoja on kehitetty. Meitä kiinnostavat myös havainnot etäopiskelusta ja -oppimisesta. Samoin on tärkeää nostaa esille teemoja etätyön vaikutuksista työyhteisöjen vuorovaikutukselle, luottamussuhteille, työntekijöiden motivaatiolle ja hyvinvoinnille. Tässä ajassa on koeteltu monen digitaitoja, jaksamista ja kokemuksia työn merkityksellisyydestä. Entä millaisia edistysaskeleita on otettavissa uudistuvan työn maailmassa? Lehden teemanumerossa halutaan nostaa näitä teemoja keskiöön, sillä etätyö jossain muodossa on tullut jäädäkseen monipuolistuen ja kehittyen.

Focus Localis -tiedejulkaisun Etätyöstä hybridityöhön -teemanumeron tavoitteena on lisätä ymmärrystä uudistuvan työn edellytyksistä ja mahdollisuuksista sekä edesauttaa työskentelytapojen ja johtamisen kehittämistä.

Kutsumme eri alojen tutkijat esittelemään etätyöhön, monipaikkaiseen työhön ja paikkariippumattoman työn tarkasteluun liittyviä tuoreita tutkimustuloksiaan. Toivomme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja tutkimusotteisiin. Olemme myös kiinnostuneita teemaa tarkastelevista katsauksista, puheenvuoroista ja kirja-arvioista. Myös teemaan liittyvät asiantuntijapuheenvuorot eri organisaatioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista ovat erityisen tervetulleita.

Artikkelien, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden aihepiiri voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Monipaikkainen työ ja hajautetut organisaatiot
  • Paikkariippumaton työ
  • Pandemian aikaisesta etätyöstä uuteen hybridityöhön; etä- ja läsnätyön yhdistäminen (mahdollisuudet, edellytykset, haasteet ja riskit työnantajan, johdon ja esihenkilön sekä työntekijöiden näkökulmista)
  • Etäjohtaminen
  • Paikkariippumattoman työn vaikutus alueen elinvoimaan
  • Joustavuutta työaikoihin ja –paikkoihin (hyvät käytännöt ja sudenkuopat)
  • Etätyön vaikutukset hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Muuttuvan työn mahdollisuudet ja haasteet kunnille, palvelutarjonnalle ja kaupunkikulttuurille

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 31.3.2022 mennessä Focus Localis -tiedejulkaisun toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot sekä tieto, onko kyseessä vertaisarvioitavaksi tarkoitettu artikkeli (enintään 7000 sanaa ml. lähdeluettelo), lyhyempi katsausartikkeli tai puheenvuoro (enintään 3000 sanaa) vai kirja-arvio (enintään 800 sanaa).

Teemanumeron toimitus valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-menettely), päätoimittaja arvioi puheenvuorot, katsaukset ja kirja-arvostelut. Toimituskunta lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 8.4.2022 mennessä.

Focus Localis -lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään  viimeistään 15.8. toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi)

Lisätietoja antavat teemanumeron toimittajat: Focus Localiksen päätoimittaja Kirsi Lehto (kirsi.lehto@uwasa.fi) sekä toimitussihteeri Laura Perttola (laura.perttola@uwasa.fi). Voit tutustua lehteen tarkemmin osoitteessa https://journal.fi/focuslocalis.

 Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota Focus Localis ry on julkaissut vuodesta 1972 lähtien. Focus Localiksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja akateemisia puheenvuoroja eri tieteenaloilta, jotka käsittelevät kuntien, alue- ja paikallishallinnon sekä paikallisuuden tutkimusta, ja joilla on yhteiskunnallista merkitystä alue- ja paikallishallinnon kannalta. Lehti on luokiteltu julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1. Julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Tiedejulkaisu on avoimesti saatavilla vuosikerrasta 2020 alkaen sähköisenä open access -julkaisuna journal.fi-palvelussa. Lisätietoa lehdestä ja sitä julkaisevasta Focus Localis ry:stä verkkosivuillamme