Ajankohtaista

Avoin työryhmäkutsu Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2022

Focus Localis ry ja Hallinnon Tutkimuksen Seura järjestävät yhteistyössä Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 16.-18.11.2022. Tiedepäivien teemana on Uudistuminen – yhteinen savotta. Päivien esityksissä käsitellään rakenneuudistuksen innoittamana mm. integraation kipukohtia, tiedon tarjoamia mahdollisuuksia, talouden reunaehtoja sekä yksilön uudenlaista roolia yhteisessä savotassa.
 
Nyt on aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville!
 
Päivien järjestäjänä toimii tänä vuonna Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, ja päivät järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella. STJ-laitoksella toimii kolme tutkimusryhmää: sosiaali- ja terveyshallintotiede, sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinta sekä terveystaloustiede. Yhteisen monitieteisen oppimisen hengessä toivomme mm. tietojärjestelmien, talouden, oikeustieteiden, työelämän sekä kulttuurin ja oppimisen tutkijoiden osallistumista näille hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville. Kannustamme ideoimaan työryhmien teemoja ja toteutustapoja uudistamisen hengessä rajapintoja rikkoen ja yhdyspintoja rakentaen.
 
Työryhmätyöskentely ajoittuu päivien ohjelmassa torstaille 17.11. ja perjantaille 18.11. Ehdotuksessa tulee olla a) työryhmän nimi, b) vetäjä(t) ja c) lyhyt (max. 250 sanan) kuvaus työryhmän sisällöstä ja toteutustavasta sekä siitä, edellytetäänkö työryhmään osallistujilta abstraktin lisäksi ns. full paper.
Lähetä ehdotuksesi sähköpostitse konferenssikoordinaattori Kirsi Savoselle kirsi.savonen@uef.fi viimeistään 30.6.2022. Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitamme elokuun loppuun mennessä. Työryhmäpaperien avoin haku avautuu syyskuun alussa.
 
Lisätiedot työryhmähakuun liittyen:
Konferenssikoordinaattori Kirsi Savonen, kirsi.savonen@uef.fi, puh. 050- 471 2128

Avoin kirjoittajakutsu: Etätyöstä hybridityöhön — Paikkariippumattoman työn mahdollisuudet

 Avoin kirjoittajakutsu Focus Localis -lehden teemanumeroon

Monipaikkaista työtä on tehty jo pitkään ennen koronaa, mutta pandemian aikainen etätyösuositus siirsi asiantuntijatehtävissä toimivat kotikonttoreihinsa. Jotkut löysivät etätyöskentelykeitaan omalta vapaa-ajanasunnoltaan tai toimistohotellista.

Paluuta ”uuteen normaaliin” on väläytelty jo jonkin aikaa. Etätyösuositusten loppuminen tarkoittaa monelle paluuta lähityöhön. Hybridityö kuitenkin houkuttaa monia. Hybridityöskentelyllä tarkoitetaan läsnä- ja etätyön yhdistämistä. Avainasemassa on työnantajan kanssa sopiminen työskentelyn tavoista ja ehdoista.

Myös työnantajien suhtautuminen etätyöhön on tullut entistä myönteisemmäksi ja osapuolten välinen luottamus on vahvistunut. Entä voiko uudessa tilanteessa esimerkiksi yhdistää haaveen maalle muutosta ja samalla asiantuntijatyön tekemisestä etänä paikkariippumattomasti? Mitä se tarkoittaa esimerkiksi maaseudun elinvoimaisuuden kannalta? Paikkariippumaton työ haastaa myös kunnat olemaan kilpailukykyinen työnantaja.

Millaisia kokemuksia etätyöskentelystä on eri aloilla; joko ennen tai keskellä korona-aikaa?  Miten esimerkiksi sote-organisaatioissa etäjohtaminen koetaan, ja millaisia uusia toimintatapoja on kehitetty. Meitä kiinnostavat myös havainnot etäopiskelusta ja -oppimisesta. Samoin on tärkeää nostaa esille teemoja etätyön vaikutuksista työyhteisöjen vuorovaikutukselle, luottamussuhteille, työntekijöiden motivaatiolle ja hyvinvoinnille. Tässä ajassa on koeteltu monen digitaitoja, jaksamista ja kokemuksia työn merkityksellisyydestä. Entä millaisia edistysaskeleita on otettavissa uudistuvan työn maailmassa? Lehden teemanumerossa halutaan nostaa näitä teemoja keskiöön, sillä etätyö jossain muodossa on tullut jäädäkseen monipuolistuen ja kehittyen.

Focus Localis -tiedejulkaisun Etätyöstä hybridityöhön -teemanumeron tavoitteena on lisätä ymmärrystä uudistuvan työn edellytyksistä ja mahdollisuuksista sekä edesauttaa työskentelytapojen ja johtamisen kehittämistä.

Kutsumme eri alojen tutkijat esittelemään etätyöhön, monipaikkaiseen työhön ja paikkariippumattoman työn tarkasteluun liittyviä tuoreita tutkimustuloksiaan. Toivomme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka perustuvat erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja tutkimusotteisiin. Olemme myös kiinnostuneita teemaa tarkastelevista katsauksista, puheenvuoroista ja kirja-arvioista. Myös teemaan liittyvät asiantuntijapuheenvuorot eri organisaatioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista ovat erityisen tervetulleita.

Artikkelien, katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden aihepiiri voi liittyä esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

  • Monipaikkainen työ ja hajautetut organisaatiot
  • Paikkariippumaton työ
  • Pandemian aikaisesta etätyöstä uuteen hybridityöhön; etä- ja läsnätyön yhdistäminen (mahdollisuudet, edellytykset, haasteet ja riskit työnantajan, johdon ja esihenkilön sekä työntekijöiden näkökulmista)
  • Etäjohtaminen
  • Paikkariippumattoman työn vaikutus alueen elinvoimaan
  • Joustavuutta työaikoihin ja –paikkoihin (hyvät käytännöt ja sudenkuopat)
  • Etätyön vaikutukset hyvinvoinnin näkökulmasta
  • Muuttuvan työn mahdollisuudet ja haasteet kunnille, palvelutarjonnalle ja kaupunkikulttuurille

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan mittainen abstrakti 31.3.2022 mennessä Focus Localis -tiedejulkaisun toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien yhteystiedot sekä tieto, onko kyseessä vertaisarvioitavaksi tarkoitettu artikkeli (enintään 7000 sanaa ml. lähdeluettelo), lyhyempi katsausartikkeli tai puheenvuoro (enintään 3000 sanaa) vai kirja-arvio (enintään 800 sanaa).

Teemanumeron toimitus valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-menettely), päätoimittaja arvioi puheenvuorot, katsaukset ja kirja-arvostelut. Toimituskunta lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 8.4.2022 mennessä.

Focus Localis -lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit käsikirjoitukset pyydetään lähettämään  viimeistään 15.8. toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi)

Lisätietoja antavat teemanumeron toimittajat: Focus Localiksen päätoimittaja Kirsi Lehto (kirsi.lehto@uwasa.fi) sekä toimitussihteeri Laura Perttola (laura.perttola@uwasa.fi). Voit tutustua lehteen tarkemmin osoitteessa https://journal.fi/focuslocalis.

 Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota Focus Localis ry on julkaissut vuodesta 1972 lähtien. Focus Localiksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja akateemisia puheenvuoroja eri tieteenaloilta, jotka käsittelevät kuntien, alue- ja paikallishallinnon sekä paikallisuuden tutkimusta, ja joilla on yhteiskunnallista merkitystä alue- ja paikallishallinnon kannalta. Lehti on luokiteltu julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1. Julkaisukielet ovat suomi ja ruotsi. Tiedejulkaisu on avoimesti saatavilla vuosikerrasta 2020 alkaen sähköisenä open access -julkaisuna journal.fi-palvelussa. Lisätietoa lehdestä ja sitä julkaisevasta Focus Localis ry:stä verkkosivuillamme

 

Hyvää joulua ja kiitos kuluneesta vuodesta!

Hyvää joulua
Kiitos lukijat, kirjoittajat ja rakkaat jäsenemme tästä vuodesta ❤️

Pandemia-aikana työssä ja opinnoissa jaksaminen on ollut monille haastavaa ja kunnissa ollaan jouduttu miettiimään keinoja asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi pitkittyneessä poikkeustilassa. Onneksi vuoteen on mahtunut myös yhteisöllisyyden ja juhlan hetkiä, kuten Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät, joissa pääsimme tapaamaan toisiamme ja tanssahtelemaan juhlavuoden tunnelmissa.

Toivottavasti voitte joululomalla nauttia, rentoutua ja ladata akkuja. Palataan levänneinä kuntatutkimuksen äärelle ensi vuonna. Olkoon vuosi 2022 onnellinen ja menestyksekäs! ✨

Focus Localis saa uuden toimituskunnan!

Vuonna 2022 Focus Localis -tiedejulkaisun uutena päätoimittajana aloittaa Kirsi Lehto ja toimitussihteerinä Laura Perttola. Lehto on hallintotieteiden dosentti, jonka erityisalaa on julkisjohtaminen. Hän toimii yliopistonlehtorina Vaasan yliopistossa Johtamisen yksikössä. Perttola on julkisoikeuden yliopisto-opettaja niinikään Vaasan yliopiston Johtamisen yksiköstä. 

Tässä uuden toimituksen terveiset Focus Localiksen lukijoille:

Meille on kunnia päästä luotsaamaan perinteikästä Focus Localis -tiedejulkaisua. Jatkuvasti muuttuva kuntakenttä sekä alueelliset hallintorakenteet ja uudistuvat palvelut tarjoavat myös tulevaisuudessa paljon tutkittavaa. Haluamme jatkossakin tarjota laadukkaan julkaisukanavan, joka palvelee kunta- ja aluetutkimuksen tekijöitä ja tiedon käyttäjiä. Jatkamme jo aikaan saatuja hyviä käytänteitä, kuten avoimen julkaisemisen edistäminen, journal.fi: n hyödyntäminen sekä teemanumerot.

 Uusina käytänteinä haluamme toteuttaa ”Jutellaan julkaisemisesta” –webinaareja yhdessä Hallinnon Tutkimus-lehden toimituksen kanssa. Esimerkiksi kaksi kertaa vuodessa pidettävät yhteiset tilaisuudet mahdollistavat alamme tieteelliselle julkaisemiselle lisää näkyvyyttä, palvelevat tutkijoiden tiedon tarpeita ja kannustavat julkaisemaan kotimaisissa julkaisukanavissa.

Kirsi Lehto ja Laura Perttola

Syyskokous valitsi uuden hallituksen

Sääntömääräinen syyskokous valitsi yhdistykselle hallituksen vuodelle 2022.

 

Varsinaiset jäsenet: 

Linnéa Henriksson (Åbo Akademi)

Jenni Airaksinen (Tampereen yliopisto)

Jonne Parkkinen (Tampereen yliopisto)

Antti Mäenpää (Vaasan yliopisto)

Keijo Houhala (Heinolan kaupunki)

Liisa Jurmu (Palmicon oy)

Moona Leinonen (opiskelijajäsen)

Henrik Lönnqvist (Kuntaliitto)

Marianne Pekola-Sjöblom (Kuntaliitto)

 Varajäsenet:

Matti Muukkonen (Itä-Suomen yliopisto)

Arto Haveri (Tampereen yliopisto)

Anni Jäntti (Tampereen yliopisto)

Lotta-Maria Sinervo (Tampereen yliopisto)

Minna Joensuu (Espoon kaupunki)

Henna Paananen (Tampereen yliopisto)

Tuukka-Ilari Lappi (opiskelijajäsen)

Kai Ketelimäki (Kuntaliitto)

Hanne Lindqvist (Kuntaliitto)

Onnittelut uudelle hallitukselle!