Avoin kirjoittajakutsu norminpurun teemanumeroon

28.2.2024

Norminpurku kunnissa: helpotusta arkeen vai lisäongelmia?
Kunnallisen itsehallinnon juuret ulottuvat aina sydänkeskiajalle saakka. Kunnallisella itsehallinnolla
tarkoitetaan yksinkertaisimmillaan sitä, että valtio osoittaa kunnille tehtäviä, jotka kunnat saavat
toteuttaa parhaaksi näkevällään tavalla. Sama koskee luonnollisesti myös kuntien itselleen ottamia
tehtäviä. Kuntaoikeudellisen tutkimuksen mukaan kuntia ja niiden toimintaa säädellään kuitenkin
edelleen melkoisesti, normiohjaukseen vuosikymmenten varrella tehdystä karsinnasta huolimatta.
Suomen Kuntaliitto ry on useita vuosia tutkinut, mistä normeista voitaisiin luopua. Lisäksi
Kuntaliitto on tutkinut sitä, missä kohdin normiohjausta tarvittaisiin lisää, jotta prosesseja
voitaisiin helpottaa. Kunnistakin on kyselty ideoita normien purkamiseksi, minkä kautta on noussut
esimerkiksi esiin kysymys siitä, tarvitseeko kuntien todella valvoa kananmunien pakkaamista myös
tulevaisuudessa vai olisiko mahdollista, että kunnat saisivat itse kirjoittaa strategiansa ilman sitä
koskevaa kankeaa sääntelyä. Valtiovarainministeriö käynnisti loppuvuodesta 2023 hankkeen
kuntien normien vähentämiseksi.

Pidämme tärkeänä, että kunta- ja alueosaajat ovat mukana normien purkua koskevassa
keskustelussa. Siksi julkaisemme Focus Localis -tiedejulkaisun Norminpurku kunnissa -
teemanumeron alkuvuodesta 2025. Teemanumeromme tarkoituksena on lisätä ymmärrystä
yhtäältä normeilla ohjaamisesta sekä niiden purkamisesta, ja toisaalta koota yhteen käytännöllisiä
esimerkkejä siitä, mikä voisi tulevaisuudessa olla mahdollista. Teemanumeron tavoitteena on
edesauttaa Valtiovarainministeriön valmistelutyötä paremman lainsäädännön toteuttamiseksi
tutkimusperustaisesti sekä tuoda keskusteluun uusia asiantuntemukseen perustuvia ideoita.
Teemanumeron toimittaa Focus Localis ry:n päätoimittaja Matti Muukkonen ja toimitussihteeri
Saanareetta Virikko.

Kutsumme eri alojen tutkijat esittelemään teemanumerossamme normeihin ja niiden purkuun
linkittyviä tuoreita tutkimustuloksia. Toivomme teemanumeroon tutkimusartikkeleita, jotka
perustuvat erilaisiin teoreettisiin lähestymistapoihin ja tutkimusotteisiin. Artikkelit
vertaisarvioidaan (JUFO1). Lisäksi olemme kiinnostuneita teemaa tarkastelevista lyhyemmistä
katsauksista, puheenvuoroista ja kirja-arvioista. Myös teemaan liittyvät asiantuntijapuheenvuorot
eri organisaatioiden hyvistä käytännöistä ja kokemuksista ovat erityisen tervetulleita. Artikkelien,
katsausten, puheenvuorojen ja kirja-arvioiden aihepiiri voi liittyä kuntien, alueiden tai
paikallisuuden kontekstissa esimerkiksi seuraaviin teemoihin:

 • Normien lisäämisen ja purkamisen historia
 • Normit julkisen toiminnan ohjaajina
 • Julkisen ja yksityisen rajapinta
 • Valtion ja kuntien välinen (rahoitus) suhde
 • Kuntien muuttuva rooli ja tehtäväkenttä (esim. työ- ja elinvoimapalvelut)
 • Kuntien määräysvallassa olevat yhteisöt (inhouse-yhtiöt) osana julkista toimintaa
 • Kuntajohtamisen tulevaisuusnäkymät
 • Normit ja prosessit
 • Normien vaikutukset ja sääntelykustannuksetKuntien palvelut (erit. varhaiskasvatus ja koulutus)
 • Tiedonhallinta ja julkisuus
 • Ympäristöpoliittiset ohjauskeinot, normit ja niiden purkumahdollisuudet

Teemanumeroon kirjoittamisesta kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 250 sanan
mittainen abstrakti 16.4.2024 mennessä Focus Localis -tiedejulkaisun toimitukselle (toimitussihteeri@focuslocalis.fi). Saatekirjeessä tulee ilmoittaa kirjoittajan/kirjoittajien
yhteystiedot sekä tieto, onko kyseessä vertaisarvioitavaksi tarkoitettu artikkeli (enintään 7000
sanaa ml. lähdeluettelo), lyhyempi katsausartikkeli tai puheenvuoro (enintään 3000 sanaa) vai
kirja-arvio (enintään 800 sanaa).

Teemanumeron toimitus valitsee ehdotuksista ne, jotka parhaiten sopivat teemanumeron
kokonaisuuteen. Julkaistavat artikkelit käyvät läpi ulkopuolisen vertaisarvioinnin (referee-
menettely), päätoimittaja arvioi puheenvuorot, katsaukset ja kirja-arvostelut. Toimituskunta
lähettää kirjoittajille palautteen abstraktin sopivuudesta teemanumeroon 30.4.2024 mennessä.
Focus Localis -lehden kirjoittajaohjeiden mukaisesti laaditut teemanumeroon valitut valmiit
käsikirjoitukset pyydetään lähettämään viimeistään 31.8.2024 osoitteeseen toimitussihteeri@focuslocalis.fi.

Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä vertaisarvioitu tiedejulkaisu, jota Focus Localis ry
on julkaissut vuodesta 1972 lähtien. Focus Localiksessa julkaistaan tieteellisiä artikkeleita ja
akateemisia puheenvuoroja eri tieteenaloilta, jotka käsittelevät kuntien, alue- ja paikallishallinnon
sekä paikallisuuden tutkimusta, ja joilla on yhteiskunnallista merkitystä alue- ja paikallishallinnon
kannalta. Lehti on luokiteltu julkaisufoorumin tasoluokituksessa tasolle 1. Tiedejulkaisu on
avoimesti saatavilla vuosikerrasta 2020 alkaen sähköisenä open access -julkaisuna Journal.fi-
palvelussa.  Julkaisukielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit tutustua lehteen tarkemmin
osoitteessa https://journal.fi/focuslocalis.