Focus Localis

Focus Localis 2019

Focus Localis (ent.Kunnallistieteen Aikakauskirja) on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedejulkaisu, jossa julkaistaan:

  • Kunnallistieteellisiä ja muiden tieteenalojen artikkeleita, jotka käsittelevät alue- ja paikallishallinnon tutkimusta, ja joilla on merkitystä alue- ja paikallishallinnon ja käytännön kannalta
  • Tutkimusselosteita ja akateemisia puheenvuoroja
  • Tieteellisten julkaisujen arvosteluja

Yhdistyksen jäsenet saavat Focus Localiksen jäsenyytensä perusteella ilmaiseksi. Focus Localista voi tilata myös vuosikertana (50 e) tai irtokappaleina (15 e/kpl).

Focus Localis sähköisessä muodossa

Focus Localis on saatavilla sähköisessä muodossa Elektra-palvelun kautta. Lehden sähköisessä julkaisemisessa noudatetaan vuoden karenssia.  Saatavilla ovat myös artikkelit 30. vuosikerrasta lähtien.

Toimitus ja lehden tilaus

Focus Localiksen päätoimittajat: Lotta-Maria Sinervo (lotta-maria.sinervo ( at) tuni.fi) ja Anni Jäntti (anni.jantti (at) tuni.fi)

Sisältöä koskevissa asioissa, ota yhteys: toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: sihteeri (at) focuslocalis.fi

Ohjeita kirjoittajille

Focus Localiksessa julkaistaan alue- ja paikallishallintoa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, tutkimustiedotteita ja akateemisia puheenvuoroja sekä kirjallisuusarvosteluja ja ajankohtaisia tiedotuksia. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen kokonaispituus (lähteet mukaanlukien) on 8.000 sanaa ja muiden kirjoitusten noin 4.000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa, mieluiten rtf-muotoon tallennettuna. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina. Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään suomenkielinen tiivistelmä sekä lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract). Käsikirjoitustekstien lisäksi lähetetään kansilehtitiedosto, joka varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite). Focus Localis ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita. Käsikirjoitukset lähetetään toimitussihteerille (toimitussihteeri (at) focuslocalis.fi) sähköpostin liitetiedostona. Toimitukselle toimitettuja kirjoituksia ei palauteta.

Focus Localiksen jokainen numero ilmestyy myöhemmin elektorisena verkkolehtenä. Kirjoitusten copyright jää Focus Localis ry:lle.