Työryhmät

Tiedepäivien työryhmät on valittu ja abtraktihaku alkaa 7.8.2017!

  • Abstrakti (300 sanaa) tulee palauttaa työryhmän vetäjille 8.10. mennessä
  • Papereiden hyväksynnästä/hylkäyksestä ilmoitetaan 16.10. mennessä
  • Lopulliset paperit (tai esitykset) tulee toimittaa työryhmän vetäjille 8.11. mennessä

Työryhmät kokoontuvat torstaina 16.11.2017 klo 14.45–17.00 ja perjantaina 17.11.2017 klo 9.00–11.00

 

Työryhmät:

1. Digitalisaatio ja muuttuva toimijuus hallinnossa (Antti Syväjärvi, Ville Kivivirta)

2. Henkilöstöjohtaminen muutoksessa (Susanna Kultalahti, Anu Hakonen)

3. Integroiva johtaminen soten rajapinnoilla (Sanna Laulainen, Anneli Hujala)

4. Integroiva kaupunkisuunnittelu ja –kehittäminen (Sari Hirvonen-Kantola)

5. International Research and Education in Finnish Public Administration (Harri Laihonen, Elias Pekkola, Aziz Asissuddin)

6. Itsehallinnon merkityksellinen voima (Kaija Majoinen, Risto Harisalo)

7. Johtaminen tulevaisuuden kunnassa (Jenni Airaksinen, Anni Jäntti)

8. Johtaminen, vastuullisuus ja eettisyys eilen, tänään ja huomenna (Johanna Kujala, Elina Riivari)

9. Julkinen johtaminen vuorovaikutuksena (Leena Mikkola, Eveliina Pennanen, Tomi Laapotti)

10. Julkinen talousjohtaminen (Jarmo Vakkuri, Eija Vinnari)

11. Julkisen hallinnon johtamisen osaamisvaatimukset muuttuvassa toimintaympäristössä (Inga Nyholm, Petri Virtanen)

12. Julkisen hallinnon tarkastus ja arviointi (Lasse Oulasvirta)

13. Julkisen ja yksityisen johtamisen, organisoinnin ja hallinnon rajapintatutkimus/ Reorganizing and comparing public-private management and services (Jari Vuori, Olli-Pekka Viinamäki, Marika Kylänen)

14. Julkisen sääntelyn (regulaation) tutkimus: Erityisesti vaikutusten arviointi ja sääntelyn instituutioiden ja menettelytapojen kehittäminen (Pertti Ahonen)

15. Kaupunkien älykkäät palvelut (Ari-Veikko Anttiroiko, Ilari Karppi, Jarmo Vakkuri)

16. Kestävä kehitys kaupungeissa: Hallinnon, yritysten ja asukkaiden yhteistoiminta kaupunkiympäristöjen tuottamisessa (Johanna Kujala, Anna Heikkinen, Jere Nieminen, Pekka Jokinen)

17. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset uudistuvina johtamisympäristöinä (Jussi Kivistö, Vuokko Kohtamäki)

18. Oikeudellinen näkökulma kuntien ja maakuntien toimintaan (Pauli Rautiainen, Saanareetta Virikko)

19. Osaamisen johtamisen uudistamisen ja tulevaisuuden haasteet sosiaali- ja terveysalalla (Hannele Laaksonen)

20. Pohjoismainen työryhmä (Jan-Erik Johanson)

21. Tieto, ohjaus ja verkostot päätöksenteossa (Vuokko Niiranen, Pasi-Heikki Rannisto)

22. Tila ja aika organisoitumisen lähtökohtina (Arja Ropo, Aki-Mauri Huhtinen)

23. Turvallisuushallinnon ja turvallisuuden seuraavat 100 vuotta? (Aki-Mauri Huhtinen, Minna Branders, Sirpa Virta)

24. Vaalit ja kuntademokratia (Linnéa Henriksson, Sari Pikkala)

25. Vuorovaikutuksen molemmat puolet: konfliktien merkitys julkisten palveluiden kehittämisessä (Paula Rossi)