Työryhmähaku

 

Tänä vuonna tiedepäiviemme teemana on ”Kehittyvät palvelut, hallinto ja digitalisaatio – tahdon asia”. Hallinnon keskeisiin reformeihin liittyy vahvoja toiveita ja odotuksia organisaatioiden tehokkuudesta ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta. Lopulta muutokset kuitenkin todennetaan palvelujen laadussa, saatavuudessa ja kansalaisten roolissa palveluiden käyttäjinä. Digitaalisaatiota hyödyntävät julkiset ja julkisrahoitteiset organisaatiot rakentaessaan palvelutuotantoonsa monituottajamalleja palvelumuotoilun keinoin.

On aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville! Toivomme tiedepäivien työryhmiksi ehdotuksia, jotka liittyvät erityisesti hallintoon ja julkisiin palveluihin kohdentuviin uudistuksiin, uudistusten toteuttamiseen sekä erityisesti siihen, millaisia mahdollisuuksia digitalisaatio tarjoaa hallinnon ja palveluiden kehittämiseen. Ehdotuksessasi voit lähestyä uudistuksia esimerkiksi yhteiskunnan, järjestelmien, prosessien, inhimillisen vuorovaikutuksen tai talouden näkökulmista. Myös eri tieteitä yhdistelevät näkökulmat ovat tervetulleita. Tästä esimerkkejä ovat vaikkapa taiteen, pelillistämisen ja palvelumuotoilun hyödyntäminen julkisten organisaatioiden kehittämisessä ja johtamisessa. Ehdotuksesi voi kohdistua myös tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Lähetä ehdotuksesi työryhmähausta vastaavalle Aino Ylitalolle, email. aino-inkeri.ylitalo@ulapland.fi

Työryhmäehdotuksen tulee sisältää:
a) työryhmän nimi
b) vetäjä(t)
c) lyhyt kuvaus työryhmän sisällöstä
Toivomme ehdotuksia pe 24.8.2018 mennessä. Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitetaan 31.8. mennessä.
Työryhmäpaperien avoin haku aloitetaan syyskuussa.