Uudet kunniajäsenet

 

Kaija Majoinen

Kuntaliitossa pitkään tutkimus- ja kehitysjohtajana toiminut HT, Tampereen yliopiston dosentti Kaija Majoinen on tutkinut kunnan johtamiseen liittyviä kysymyksiä ja toiminut useiden merkittävien kuntatutkimus- ja kehityshankkeiden johtajana. Majoinen toimii edelleen aktiivisesti yhteiskunnallisissa tutkimus- ja kehitystehtävissä linkkinä tutkimuksen ja käytännön välillä. Yhdistyksessä Majoinen toimi vuosina aktiivisena rakentaen vuorovaikutuksellista siltaa yhdistyksen ja eri sidosryhmien välille.

Pentti Meklin

Tampereen yliopistossa pitkän uran tehnyt kunnallistalouden emeritusprofessori Pentti Meklin on tutkinut monipuolisesti kuntataloutta. Meklinin tutkimustyö on kohdistunut erityisesti kuntien talouteen, tuloksellisuuteen ja vaikuttavuuteen. Meklin on edelleen aktiivinen tutkimusyhteisön jäsen, joka on keskittynyt kunta- ja palvelurakenneuudistusten arviointiin. Yhdistyksessä Meklin vaikutti toimimalla yhdistyksen aktiivisena varapuheenjohtajana vuosina 2006-2007.

Vuokko Niiranen

Sosiaalihallintotieteen professori Vuokko Niirasen tieteelliseen erikoisalaan kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko, tiedonkäyttö kuntien päätöksenteossa sekä kunta-valtio-suhde ja sen muutokset. Sosiaalihallintotieteen kehittäjänä toimiva Niiranen toimii edelleen aktiivisesti tutkijana sekä erilaisissa tieteellisissä ja yhteiskunnallisissa asiantuntijatehtävissä. Yhdistyksessä Niiranen vaikutti aktiivisesti puheenjohtajana vuosina 2000-2002.

Aimo Ryynänen

Kunnallisoikeudellisten kysymyksien asiantuntija, kunnallisoikeuden emeritusprofessori Aimo Ryynänen on tutkinut kunnallista itsehallintoa, kunnan johtamismalleja, yhdentymiskehitysten vaikutuksia alueiden ja kuntien asemaan sekä muita kuntalain soveltamiseen liittyviä kysymyksiä. Hän on kirjoittanut useita kunnallisoikeudellisia teoksia, ja toimii edelleen aktiivisesti tutkimuksen parissa. Yhdistyksessä Ryynänen vaikutti erityisesti vuosina 1998-1999 toimien yhdistyksen aktiivisena puheenjohtajana.