Tiedepäivät 2019

 

Vuoden 2019 tiedepäivät järjestetään yhdessä Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja Maanpuolustuskorkeakoulun kanssa. Tänä vuonna teemana on Arki ja uhka – kokonaisuusturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Kokonaisturvallisuus ymmärretään tiedepäivillä hyvin laajasti, huomoiden esimerkiksi asuinturvallisuuden, sosiaalisen kestävyyden, eriarvoistumisen, kaupunkisuunnittelun, demokratian sekä tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmat.

Päivät järjestetään 27.-29.11.2019 Maanpuolustuskorkeakoululla Helsingissä.

Julkaisemme ohjelman ja avoimen työryhmähaun kevään aikana! #HKTP2019