Seminaarin puhujaesittely

Pääpuheenvuoron pitää suomen kielen apulaisprofessori Johanna Vaattovaara Tampereen yliopistosta. Johanna on tieteen popularisoinnin asiantuntija, jonka tutkimusintresseihin kuuluvat mm. tiedeviestintä, tieteestä kommunikointi ja yhteiskunnallinen vuorovaikutus. Seminaarissa Johannan puheenvuoron otsikkona on Tutkimustieto yhteiskunnassa – norsunluutornista tiedolliseen kumppanuuteen.

 

Puheenvuoron pitää myös uusi kunniajäsenemme, sosiaalihallintotieteen emeritaprofessori Vuokko Niiranen Itä-Suomen yliopistosta. Vuokon tieteelliseen erikoisalaan kuuluvat sosiaali- ja terveyspalvelujen ohjaus, johtaminen ja päätöksenteko, tiedonkäyttö kuntien päätöksenteossa sekä kunta-valtio-suhde ja sen muutokset. Seminaarissa Vuokko puhuu tutkimustiedon käytöstä päätöksenteossa otsikolla Tutkimustietoa on – miten sitä käytetään kuntia koskevassa päätöksenteossa ja johtamisessa?

 

Kolmantena puhujana seminaarissa on Helsingin yliopiston yhteiskuntasuhteiden yhteyspäällikkö Tanja Remes. Työssään Tanja edistää tutkimustiedon välittämistä päätöksentekijöiden käyttöön. Puheenvuorossaan Tanja kertoo kokemuksia tutkijoiden ja päättäjien kumppanuuden edistämisestä otsikolla Kohtaamisen kautta – kokeilu tutkijoiden ja päättäjien työparimallista.

Jatka lukemista

Ilmoittautuminen käynnissä: Kunnallistieteen yhdistyksen tutkijaseminaari jatko-opiskelijoille Tampereella 15.6.2016!

VÄITÖSKIRJA – MITEN SEN TEIN, MITEN SEN TEEN?

Kunnallistieteen yhdistyksen järjestämä tutkijaseminaari pyrkii kokoamaan kunta-alasta kiinnostuneet väitöskirjaansa työstävät kuntatutkijat yhteen pohtimaan työtään erityisesti tutkimusprosessin ja sen sujumisen kannalta. Tiukan substanssikeskeisen agendan sijaan tapahtuman painopiste on elävästä elämästä kumpuavasta käytännönläheisessä keskustelussa.

Jatka lukemista