Ajankohtaista

Avoin työryhmäkutsu Hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäiville 2020

Hallinnon Tutkimuksen Seura ry ja Focus Localis ry järjestävät yhteistyössä hallinnon ja kuntatutkimuksen tiedepäivät 11.-13.11.2020. Tiedepäivien teemana on Hallinto, viestintä ja johtaminen. Nämä avainsanat ovat kiteytyneet erityisesti tämän poikkeuksellisen kevään tilanteissa, joissa on tarvittu nopeaa reagointia, jatkuvaa viestintää erilaisille kohderyhmille, ja uudenlaista johtamistakin. Päivien esitysten teemoissa käsitellään mm. viestintää poikkeusoloissa, julkisjohtajien tehokasta someviestintää ja vihapuheen vaikutuksia yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Koronavirusepidemian vuoksi tiedepäivät järjestetään verkossa etäkonferenssina. Järjestämme tilanteen niin salliessa ainakin Vaasaan ja Tampereelle ”kisastudioita”, joissa voi seurata tapahtumaa yhteisöllisyyden hengessä paikan päällä. Toivomme, että myös muilla paikkakunnilla voitaisiin järjestää vastaavanlainen mahdollisuus kokoontua yhteen. Ota yhteyttä meihin, mikäli haluat olla mukana organisoimassa kisastudiota. Työryhmätyöskentely ajoittuu päivien ohjelmassa torstaille ja perjantaille 12.–13.11. Työryhmätyöskentely toteutetaan verkossa. Voit ehdotuksessasi ottaa kantaa etätoteutuksen muotoihin, ja ehdottaa kenties uudenlaista tapaa toteuttaa työryhmä.

Toivomme tiedepäivien työryhmiksi ehdotuksia, jotka liittyvät hallinnon ja kuntatutkimuksen ydinteemoihin (kuten talous, sosiaali- ja terveysjohtaminen, aluetutkimus, oikeudellinen näkökulma, henkilöstöjohtaminen, verkostoituminen, strategiat, metodit jne.) Päivien teemoja ja aiheita voidaan liittää mukaan työryhmäkuvaukseen. Teemaa voi esimerkiksi lähestyä pohdinnoin etätyön haasteista johtamiselle.

Myös eri tieteitä yhdistelevät näkökulmat ovat tervetulleita. Ehdotuksesi voi kohdistua myös esimerkiksi tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Nyt on aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville. Toivomme ehdotuksia sunnuntaihin 30.8. mennessä. Ehdotuksessa tulee olla a) työryhmän nimi, b) vetäjä(t) ja c) lyhyt kuvaus työryhmän sisällöstä.

Lähetä ehdotuksesi konferenssikoordinaattori Laura Perttolalle laura.perttola@univaasa.fi  viimeistään 30.8.2020. Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitamme syyskuun alkupuolella. Työryhmäpaperien avoin haku aloitetaan tämän jälkeen.

Lisätiedot työryhmähakuun liittyen: konferenssikoordinaattori Laura Perttola, laura.perttola@univaasa.fi, puh. 029 449 8214

HKTP2020 nettisivut: https://sites.univaasa.fi/hktp2020/

Focus Localis ry:n ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran yhteinen gradupalkinto

gradupalkintoo

Hallinnon Tutkimuksen Seura ja Focus Localis ry myöntävät yhdessä 1000 euron arvoisen tunnustuspalkinnon parhaalle lukuvuosien 2018-2019 tai 2019-2020 aikana valmistuneelle hallintotieteiden, kuntatutkimuksen tai niihin rinnastettavien oppiaineiden pro gradu -opinnäytetyölle.

 

Palkinto:
Palkinto jaetaan Hallinnon ja Kuntatutkimuksen Tiedepäivillä 11-13.11.2020. Palkintosumman 1000e lisäksi palkinnon saaja saa ilmaisen Focus Localis ry:n jäsenyyden kalenterivuodeksi 2021. Jäsenenä voittaja saa neljä kertaa vuodessa ilmestyvän Focus Localis tiedejulkaisun postitse kotiinsa veloituksetta.

Osallistumiskriteerit:
Voit ehdottaa palkittavaksi pro gradu -tutkielman, joka täyttää seuraavat kriteerit:

  • Hallinto-, kunnallistieteiden tai niihin rinnastettavien oppiaineiden opinnäytetyö.
  •  Tutkielma on arvioitu vähintään arvosanalla 4 tai magna.
  •  Tutkielman tulee olla valmistunut lukuvuosina 2018-2019 tai 2019-2020.
  •  Tutkielman kieli on suomi, ruotsi tai englanti.
  •  Läpinäkyvyyden vuoksi vain verkossa julkaistut tutkielmat huomioidaan kilpailussa.

 Kuka voi asettaa työn ehdolle ja miten?
Ehdotuksen palkittavasta työstä voi tehdä opiskelija itse tai joku yliopiston tai oppiaineen edustaja opiskelijan suostumuksella. Työn voi asettaa ehdolle  31.9.2020 mennessä TÄLLÄ LOMAKKEELLA.

Vain työt, josta on toimitettu kaikki pyydettävät tiedot otetaan huomioon arvioinnissa.

Töiden arviointi:
Arvioinnissa painotetaan tutkimuksen tieteellisen laadun lisäksi työn yhteiskunnallista relevanssia. Päätöksen palkittavasta työstä tekee kahden asiantuntijan raati. Toisen asiantuntijan nimeää Hallinnon Tutkimuksen Seuran ja toisen Focus Localis ry:n hallitus.

Tietosuoja:
Lue tietosuojaseloste TÄSTÄ 
Läpinäkyvyyden vuoksi kaikki kilpailuun ilmoitetut ja palkinnon saanut pro gradu listataan Focus Localis ry:n ja Hallinnon Tutkimuksen Seuran kotisivuilla.

Lisätietoja: Liina Tiainen, sihteeri@focuslocalis.fi

Save the date: Hallinnon ja kuntatutkimuksen päivät 11.-13.11.2020

Vuoden 2020 Hallinnon ja kuntatutkimuksen päivät järjestetään 11.-13.11. Vaasan yliopistossa. Tämänvuotisten tiedepäivien teema on Hallinto, viestintä ja johtaminen. Tuttuun tapaan tiedepäivien järjestäjinä toimivat Hallinnon tutkimuksen seura ja Focus Localis ry. 

Ohjelmasta on tulossa todella mielenkiintoinen, joten lisää päivämäärä kalenteriin ja pysy kuulolla!

Vuoden 2020 ensimmäinen Focus Localis on ilmestynyt

Miltä näyttää 2010-luvun suomalainen kuntiin ja paikallisuuteen kiinnittyvä tutkimus?

FLkansi_pinkki

Tämä kysymys mielessämme sukelsimme Kunnallistieteellisen aikakauskirjan (2010-2016) ja Focus Localiksen (2017-2019) kansien väliin tutkijan innolla ja päättäväisyydellä. Kävimme järjestelmällisesti läpi menneen vuosikymmenen vuosikertojen tutkimusartikkelit. Katsaus teki näkyväksi sen, mitä olimme osanneet uumoillakin: tutkimusaiheiden kirjo on laaja, niin kuin paikallinen elämä muutenkin.

Vuosina 2010-2019 olemme julkaisseet 161 tutkimusartikkelia. Tutkimusaiheet liittyvät erityisesti kuntapalveluihin, johtamiseen, kehittämiseen, hallinnonuudistamiseen, demokratiaan, päätöksentekoon, kuntayhteisöön, kuntatalouteen, ohjaussuhteisiin, hallintoon ja organisointiin, sääntelyyn, ympäristöön ja viestintään.

Focus Localiksessa (ja sitä ennen Kunnallistieteellisessä aikakauskirjassa) julkaistu tutkimus on kuluneen vuosikymmenen aikana ollut pääasiassa yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Suurinta osaa julkaistuista tutkimusartikkeleista voi luonnehtia hallintotieteellisiksi, mutta mukana on myös esimerkiksi oikeus- ja kauppatieteellisiä, sosiaali- tai yhteiskuntapolitiikan tai sosiologian alaan kuuluvia, yhteiskuntamaantieteellisiä, terveystieteellisiä ja kasvatustieteellisiä tutkimuksia.

Tutkimusartikkeleiden kirjoittajia on lähes kaikista Suomen yliopistoista, vaikka suurin osa kirjoittajista luonnollisesti onkin niistä yliopistoista, joissa tehdään hallintotieteellistä tutkimusta. Hyvin edustettuina ovat Tampereen yliopisto ja Itä-Suomen yliopisto, mutta myös Lapin ja Vaasan yliopistot erottuvat edukseen.

Tyypillisin 2010-luvun kirjoittaja on julkaissut itsenäisesti (40 %), mutta myös työparin kanssa kirjoittaminen on ollut suosittua (33 %). Näiden lisäksi ryhmässä kirjoittamistakaan ei ole kaihdettu (27 %).  Miten onkaan jatkossa, lisääntyykö pareina ja ryhmässä kirjoittaminen vai jatkaako itsenäinen työskentely suosituimpana kirjoittamistapana?

Kirjoittajakuntamme on tunnetusti monimuotoista, ja menneen vuosikymmenen aikana tutkimusartikkeleita on ollut kirjoittamassa yhteensä 286 henkilöä, lämmin kiitos teille! Erityisen ahkerina kirjoittajinamme,  kukin neljällä artikkelilla, mainittakoon Jenni Airaksinen ja Ari-Veikko Anttiroiko Tampereen yliopistosta sekä Jaana Leinonen Lapin yliopistosta.

Metodologisesti tarkasteltuna julkaistuissa artikkeleissa painottuu laadullinen tutkimusote. Yksittäisistä aineistotyypeistä selvästi yleisin on haastatteluaineisto. Myös kyselyaineistot ovat varsin suosittuja, samoin dokumentti- ja tilastoaineistot. Tyypillisimpiä laadullisia analyysimenetelmiä ovat aineistolähtöinen tai teoriaohjaava sisällönanalyysi. Tutkimusartikkeleissa on analyysimenetelmänä hyödynnetty myös esimerkiksi diskurssianalyysia, narratiivista analyysia, retoriikka-analyysia ja grounded theorya. Tilastollisista menetelmistä yleisimpiä ovat olleet frekvenssi-, korrelaatio-, varianssi-, faktori- ja regressioanalyysit, ristiintaulukoinnit sekä riippumattomuus- ja keskiarvotestit.

Merkillepantavaa julkaistuissa tutkimusartikkeleissa on vahva yhteys käytäntöön, mikä onkin leimallinen osa Focus Localiksen luonnetta. Artikkeleissa näkyy tutkijoiden kiinnostus yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen ja tutkimuksen yhteiskunnallisen merkityksen tärkeys; näiden asioiden puolesta toimii myös Focus Localis. Yhteiskunnallisen kytkennän ja yhteistyön merkityksestä puhuu myös kirjoittajien esiin nostamat kiitokset  tutkimuskumppaneille, rahoittajille ja hankkeille, joiden puitteissa tutkimustyötä on ollut mahdollista tehdä.

Tieteenalojen ja tutkimusaiheiden kirjon näkyväksi tekeminen vahvistaa edelleen käsitystämme siitä, että muutama vuosi sitten tehty päätös vaihtaa julkaisumme nimi Kunnallistieteellisestä aikakauskirjasta Focus Localikseksi oli oikea. Toivomme ja työskentelemme sen eteen, että lehden löytävät jatkossa vanhan lukija- ja kirjoittajakunnan lisäksi myös yhä uudet lukijat ja kirjoittajat, jotka ovat kiinnostuneita paikallisuudesta ja paikallisesta sen kaikessa laajuudessaan.

 Tässä numerossa julkaisemme neljä tutkimusartikkelia. Marjut Arola, Aini Pehkonen ja Sanna Laulainen jäsentävät organisaatiokansalaisuutta sosiaalityöntekijöiden ongelmapuheessa. Ongelmapuhe voidaan ymmärtää yhteiskunnallisena puhetapana, jolla tuodaan esille pulmalliseksi koettuja asioita. Arolan, Pehkosen ja Laulaisen tutkimuksen tulosten mukaan ongelmapuhe nostaa esiin organisaatiokansalaisuutta horjuttavia tekijöitä, mutta se tekee myös näkyväksi organisaatiokansalaisuuden jännitteisyyttä.

Kirsti Karila, Anna Siippainen, Katja Repo, Maiju Paananen ja Salla Fjällström tutkivat artikkelissaan asuinkunnan ja vanhempien välisiä kohtaamisia paikallisuuden näkökulmasta. Tekijät tunnistavat kolme tarinatyyppiä, jotka he nimeävät sulautumiseksi, konfliktiksi ja kompromissiksi. Jokaisessa tyypissä vanhemman ja asuinpaikan välinen suhde rakentuu erilaisiksi.

Mikko Lilja, Mikko Paananen, Jaakko Rönkkö ja Lasse Oulasvirta tekevät artikkelissaan katsauksen kuntien sisäisen valvonnan nykytilaan analysoimalla kuntien tilintarkastus- ja toimintakertomusaineistoa. Lilja, Paananen, Rönkkö ja Oulasvirta nostavat esille sisäisen valvonnan kehittämiskohteita ja -tarpeita, joihin voidaan tarttua muun muassa sisäisen tarkastuksen toimintojen kehittämisellä.

Vappu Renko, Anita Kangas ja Hannu Tervo paneutuvat artikkelissaan kulttuuritoiminnan ja alueellisen erilaistumisen kysymyksiin. Artikkelissa tekijät tutkivat kuntien rakenteellisten ominaisuuksien ja taloudellisten voimavarojen yhteyttä kuntien yleisen kulttuuritoiminnan sekä museo-, teatteri—ja orkesteritoiminnan asukaskohtaisiin kustannuksiin. Renko, Kangas ja Tervo osoittavat tutkimuksensa tuloksena, että kulttuuritoiminnan nettokustannuksia selittävä tekijä on asukasluku.

Lisäksi julkaisemme Iina Järvisen puheenvuoron ”Mahdollisuus tiedonhankintaan – sivistysoikeudellinen näkökulma tiedeviestintään”.

Kiitämme kirjoittajia ja artikkelien vertaisarvioijia arvokkaasta panoksesta ja hyvästä yhteistyöstä tieteen ja edistyksen hyväksi!

Antoisia lukuhetkiä toivottaen,

Anni Jäntti, Lotta-Maria Sinervo ja Henna Paananen

Toimituskunta

Sääntömääräinen kevätkokous

Tervetuloa Focus Localis ry:n vuoden 2020 sääntömääräiseen kevätkokoukseen torstaina 26.3.2020 klo 11.00–12.00!

Kokoukseen voi osallistua Teams-etäyhteydellä tästä linkistä: Join Microsoft Teams Meeting. Kokouksessa käsitellään Focus Localis ry:n  toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019.

Tutustu tästä myös yhdistyksen Jäsenkirje 1 2020.

Kevätkokous järjestetään poikkeuksellisesti ainoastaan etäyhteyden kautta COVID-19 -virusepidemian vuoksi. Jos sinulla ei ole Teams-sovellusta, pääsee verkkokokoukseen myös selaimen kautta. Huom! Selaimista Internet Explorer, Firefox ja Safari eivät tue Teams-yhteyttä, mutta Microsoft Edge ja Chrome toimivat. Jos tarvitset apua Teams-yhteyden kanssa, ole yhteydessä sihteeriin: liina.tiainen@tuni.fi p. 0408675871

Lämpimästi tervetuloa!