Työryhmät

 

Tiedepäivien teemana on Arki ja uhka – Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Kokonaisuusturvallisuus ymmärretään tiedepäivillä laajasti, huomioiden esimerkiksi asuinalueturvallisuuden, sosiaalisen kestävyyden, eriarvoistumisen, kaupunkisuunnittelun, demokratian sekä tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmat. Tapahtuman suunnittelun johtoajatuksena on ollut se, miten turvallisuus koskettaa meistä jokaista.

Tänä vuonna tiedepäivillä on yhteensä 8 dynaamista työryhmää, joista jokaisen tarkemman kuvauksen löydät klikkaamalla valitsemasi työryhmän otsikkoa.

Työryhmät kokoontuvat to 28.11.2019 klo 15.00-17.30 (2h 30 min, sisältää kahvitauon) japerjantaina 29.11.2019 klo 9.00-11.00 (2 h).

TYÖRYHMÄT 2019

Työryhmä 1. Kompleksisuuden johtaminen: Uhka vai mahdollisuus

Työryhmä 2. Kompleksisuusajattelu osana arjen, hallinnon ja kokonaisturvallisuuden yhteenkietoutumista ja Ilmiölähtöisyys turvallisuuden osatekijänä

  • Erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopisto, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi
  • Yliopistonlehtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto
  • Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen
  • Kehitysjohtaja Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI), kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi
  • Professori Virtanen Petri, Vaasan yliopisto
  • HTT Minna Branders, Maanpuolustuskorkeakoulu

Työryhmä 3. Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuus kokonaisturvallisuuden mahdollisuutena ja haasteena (vain torstaina)

  • Professori Pekka Verho, Tampereen yliopisto, pekka.verho@tuni.fi
  • Tutkimuspäällikkö Tuula Kekki, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, tuula.kekki@spek.fi
  • Tohtorikoulutettava Annina Takala, Tampereen yliopisto; Kriittisen infrastruktuurin haavoittuvuus ja viranomaisten toimintakyky –hanke, annina.takala@tuni.fi

Työryhmä 4. Ryhmien ja yhteiskuntien psyykkis-sosiaalinen dynamiikka

Työryhmä 5. Kansalaisosallistuminen arjen turvaajana (vain torstaina)

Työryhmä 6. Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa ja Konfliktien ratkaisu osana vastuullista henkilöstöjohtamista

Työryhmä 7. Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa

Työryhmä 8. Kunnan riskienhallinta (vain perjantaina)

 

HT seura

Focus_Localis_logo_2019

mpkk