Työryhmät

 

Tiedepäivien teemana on Arki ja uhka – Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Kokonaisuusturvallisuus ymmärretään tiedepäivillä laajasti, huomioiden esimerkiksi asuinalueturvallisuuden, sosiaalisen kestävyyden, eriarvoistumisen, kaupunkisuunnittelun, demokratian sekä tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmat. Tapahtuman suunnittelun johtoajatuksena on ollut se, miten turvallisuus koskettaa meistä jokaista.

Tänä vuonna tiedepäivillä on yhteensä 13 dynaamista työryhmää, joista jokaisen tarkemman kuvauksen löydät klikkaamalla valitsemasi työryhmän otsikkoa.

Työryhmät kokoontuvat to 28.11.2019 klo 15.00-17.30 (2h 30 min, sisältää kahvitauon) japerjantaina 29.11.2019 klo 9.00-11.00 (2 h).

TYÖRYHMIEN NIMET JA YHTEYSTIEDOT

 Työryhmä 1. Ilmiölähtöisyys turvallisuuden osatekijänä

 • Kehitysjohtaja Kaisa Lähteenmäki-Smith (MDI), kaisa.lahteenmaki-smith@mdi.fi
 • Professori Virtanen Petri, Vaasan yliopisto
 • HTT Minna Branders, Maanpuolustuskorkeakoulu

Työryhmä 2. Kompleksisuuden johtaminen: Uhka vai mahdollisuus

Työryhmä 3. Kompleksisuusajattelu osana arjen, hallinnon ja kokonaisturvallisuuden yhteenkietoutumista

 • Erikoistutkija Alisa Puustinen Pelastusopisto, alisa.puustinen@pelastusopisto.fi
 • Yliopistonlehtori Harri Raisio, Vaasan yliopisto
 • Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen

Työryhmä 4. Ryhmien ja yhteiskuntien psyykkis-sosiaalinen dynamiikka

Työryhmä 5. Kansalaisosallistuminen arjen turvaajana

Työryhmä 6. Henkilöstöjohtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa

Työryhmä 7. Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa

Työryhmä 8. Kunnan riskienhallinta

Työryhmä 9. Riskienhallinnan ja kestävyystutkimuksen näkökulmat turvallisiin kaupunkipalveluihin

Työryhmä 10. Hyvinvoivana ihmisenä turvallisessa ympäristössä

 • FT, Laurean turvallisuuden tutkimusohjelman johtaja Päivi Mattila, paivi.mattila@laurea.fi
 • Laurean tutkimuspäällikkö Tuomas Tammenlehto
 • Laurean TKI-johtaja Isto Mattila

Työryhmä 11. Kriittisen infrastruktuurin keskinäisriippuvuus kokonaisturvallisuuden mahdollisuutena ja haasteena

Työryhmä 12. Konfliktien ratkaisu osana vastuullista henkilöstöjohtamista

 • FT, yliopisto-opettaja Jenni Kantola, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, jenni.kantola@uva.fi
 • Vaasan yliopiston henkilöstöpäällikkö Elina Kaunismäki

Työryhmä 13. Pohjoismainen työryhmä

 

HT seura

Focus_Localis_logo_2019

mpkk