Työryhmä 8

Kunnan riskienhallinta

Työryhmän aihepiiriä tarkastellaan laajan riskienhallinta-/kokonaisturvallisuusajattelun kautta. Tällöin kunnalliset arjen uhat -teemaa lähestytään ensisijaisesti normatiivisesta sääntelykehikosta, jossa peruslähtökohtana on kuntalain (410/2015) 14.2 §:n 7 kohdan mukainen valtuuston tehtävä päättää kunnan riskienhallinnan perusteista, ts. hallita riskiproblematiikkaa riittävästi ja kunnan edun mukaisesti. Työryhmä pyrkii em. oikeudellisesta orientaatiosta riippumatta olemaan mahdollisimman monitieteinen.

Kunnan toiminnassa riskit ja toiminnalliset uhat voivat olla mitä moninaisempia lähtien asukkaiden hyvinvointiin ja asumisturvallisuuteen kiinnittyvistä asioista päätyen aina kuntalaisten osallistumista ja vaikuttamista vaarantaviin tieto- ja kyberturvallisuuden riskeihin asti. Tärkeän osa-alueen kunnan toiminnan riski- ja uhkakeskusteluissa muodostavat kunnan taloudelliseen toimeliaisuuteen ja kunnallisten orgaanien kiinteistö- ja omaisuusmassoihin liittyvät vakuutukselliset ja erityisesti vakuutusoikeudelliset riskit. Tällaisten riskien osalta esimakua kyseisestä problematiikasta saatiin taannoisen maakunta- ja sote-uudistuksen kiinteistömassojen hallintaan ja omaisuudensuojaan liittyneiden ongelmien ja haasteiden muodossa. Kuntien riskienhallinnan ympärille sijoittuvat teemat voivat olla siten myös hyvin fundamentaalisia itsehallintokysymyksiä.

Työryhmän vetäjät:

-          Oikeustieteen professori Asko Uoti, Itä-Suomen yliopisto, asko.uoti@uef.fi

-          Vakuutustieteen professori Lasse Koskinen, Tampereen yliopisto, lasse.koskinen@tuni.fi