Työryhmä 4

Ryhmien ja yhteiskuntien psyykkis-sosiaalinen dynamiikka

Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksen perinne on pitkä. Bionin (1979) työ olettamuksista pienryhmissä kuuluu laajalti vaikuttaneiden Tavistock-lähestymistapojen (Sher 2013) taustoihin. On myös tutkittu johtajia, joille on ominaista alhainen kokemus omasta turvallisuudestaan (Kets de Vries & Miller 2006). Yksilötasolta on edetty yhteisö- ja yhteiskuntatasolle tutkittaessa massojen mobilisoitumista (Le Bon 1895/1912; Freud 1921/2010).

Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksen aihealueista mainittakoon sosiaali- ja terveydenhuolto (Lawlor & Sher 2016); oppiminen (Youell 2006), johtaminen (Kets de Vries & Miller 2006), konsulttipraktiikka (Armstrong 2005) sekä sodan, rauhan ja maailmanpolitiikan kysymykset (Varvin 2003; Friedman 2015). Psyykkisen ja sosiaalisen dynamiikan tutkimuksessa on omaksuttu virikkeitä laajalti, kuten kriittis-realistisesta tieteenfilosofiasta (Pilgrim 2017) tai kompleksisten adaptiivisten systeemien (CAS) teorioista (Gilligan 2016).

Ainakin osan esityksistä tulisi koostua tieteellisen artikkelin muotoisesta paperista ja sen suullisesta tiivistelmästä. Kysymykseen tulevat myös lyhyemmät esitykset. Esitykset voivat perustua niin kliinisten tapausten erittelylle kuin muulle empirialle tai filosofisellekin puntaroinnille. Odotamme osallistujilta aktiivista osallistumista esityksistä käytävään keskusteluun.

Ehdotukset esityksistä pyydetään toimittamaan kummallekin vetäjälle sähköpostitse.

-          Psykiatrian erikoislääkäri Anja Salmi, anja.salmi@gmail.com

-          Professori Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto, pertti.ahonen@helsinki.fi

Kirjallisuutta:

Armstrong, D. 2005. Organization in the mind: Psychoanalysis, group relations and organizational consultancy. London: Routledge.

Bion, W.R. 1979. Kokemuksia ryhmistä. Espoo: Weilin+Göös.

Freud, Sigmund. 2010. Joukkopsykologia ja egoanalyysi. 1. saks. p. 1921. Vantaa: Moreeni.

Friedman, R. 2015. A soldier’s matrix: A group analytic view of societies in war. Group Analysis 48(3), 239-259.

Gilligan, J. (2016) Can psychoanalysis help us to understand the causes and prevention of violence? Psychoanalytic Psychotherapy 30(2), 125-137.

Kets de Vries, M. & D. Miller. 2006. The leader on the couch: A clinical  approach to changing people and organizations. Chichester: John Wiley & Sons.

Lawlor, D. & M. Sher. 2016. The use of detention as a defence against intolerable social anxiety towards asylum seekers. Socioanalysis 18, 40-52.

Le Bon, G. 1912. Joukkosielu.1. ransk. p. 1895. Helsinki: Otava.

Pilgrim, D. 2017. Critical realism, psychology and the legacies of psychoanalysis. Journal of Critical Realism 16(5), 468-482.

Sher, M. 2013. The dynamics of change. London: Routledge.

Varvin, S. & V.D. Volkan, toim. 2003. Violence or dialogue? Psychoanalytic insights on terror and terrorism. London: Routledge.

Youell, B. 2006. The learning relationship: Psychoanalytic thinking in education. London: Routledge.