Työryhmä 1

Kompleksisuuden johtaminen: uhka ja mahdollisuus

Asiat ja ilmiöt ovat yhteenkietoutuneita; kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ilmiöitä on hankala erottaa toisistaan ja ne tuntuvat kehittyvän itsestään. Kyse voi olla kompleksisuudesta ja pirullisista ongelmista. Niitä ei voi jättää huomiotta. Kompleksisuuden on jopa todettu olevan todellisuuden luonne, jota ei pääse karkuun. Nykyään kompleksisuutta ja pirullisia ongelmia pyritään ymmärtämään monien tieteenalojen lähtökohdista. Yksi näistä on johtamisen viitekehys.

Johtamiseen tarvitaan uusia näkökulmia ja tulkintoja, jotka auttavat hyödyntämään kompleksisuuden tuomia mahdollisuuksia ja uhkia johtamisessa. Mielenkiintoisia teemoja ovat esimerkiksi itseorganisoitumisen mahdollisuudet ja uhat, itsestään kehittyvien kokonaisuuksien hallinta sekä tulevaisuuteen varautuminen.

Pirullisia ongelmia on kuvattu dynaamisiksi ja konfliktiherkiksi ongelmakokonaisuuksiksi. Yhden oikean tulkinnan sijaan kyse on subjektiivisten näkemysten yhteispelistä. Kompleksisuus ja pirulliset ongelmat liittyvät toisiinsa läheisesti esimerkiksi toimijoiden välisessä vuorovaikutuksessa, valtarakenteissa sekä johtamiskäytännöissä.

Koska pirulliset ongelmat ja kompleksisuus eivät kunnioita organisaatioiden rajoja, niitä on tarpeellista pohtia niin organisatorisessa kuin yhteiskunnallisessa kontekstissa.  Työryhmä on avoin esitelmäehdotuksille, jotka käsittelevät kompleksisuutta tai pirullisia ongelmia johtamisen ja hallinnon näkökulmista. Aihetta voi lähestyä joko teoreettisesti tai käytännön kokemuksia hyödyntäen. Toivotamme tervetulleiksi esityksiä niin opiskelijoilta kuin kokeneemmilta tieteentekijöiltä.

Työryhmän vetäjät:

-          Juha Lindell, Vaasan yliopisto, juha.lindell@univaasa.fi

-          Niklas Lundström, Vaasan yliopisto, niklas.lundstrom@univaasa.fi