Työryhmä 12

Konfliktien ratkaisu osana vastuullista henkilöstöjohtamista

Viime vuosien kansalliset työolomittarit ovat kertoneet karua tarinaa konflikteista työpaikoilla ja tulehtuneista työilmapiireistä (Työolobarometri 2017). Konfliktit saavat alkunsa usein ihmissuhdeongelmista, huonosta viestinnästä tai johtamiseen tai esimieskäytäntöihin liittyvistä ristiriidoista (Bennet, 2013). Taustaa leimaa kuitenkin yleensä vahva kokemus epäoikeudenmukaisuudesta ja väärinkohtelusta. Konfliktitilanteet ja niiden ratkaisu työpaikoilla haastavat niin esimiehiä kuin heijastavat haitallisesti koko työyhteisöön (Viitala, Kultalahti, Kantola, 2016). Konflikteissa juuri aikainen puuttuminen on avainasemassa, sillä pitkittyneet konfliktit aiheuttavat poissaoloja, sairastumisia ja työpaikan vaihtamisia ja jättävät käsittelemättöminä jälkensä koko työyhteisöön ja organisaatioon. Konfliktit ovat kuitenkin väistämättömiä ja nykytutkimus näkeekin konfliktit jopa hyvinä ja niiden ratkaisun tärkeinä oppimiskokemuksina työyhteisöissä. Työryhmässä keskustellaan konfliktien hallinnasta ja erityisesti erilaisista ratkaisuista henkilöstöjohtamisen näkökulmasta. Miten konflikteihin voi puuttua ja kenen niihin tulisi puuttua? Miten henkilöstöä voi tukea konfliktien ratkaisussa? Mikä on HR:n rooli konfliktien ratkaisussa? Minkälaisia menettelyitä eri organisaatioissa käytetään?

Työryhmään ovat tervetulleita työelämän kehittäjät tutkijoista ja esimiehistä organisaatioiden kehittäjiin. Työryhmän vetäjät ovat Vaasan yliopiston tutkimus- ja kehityshankkeesta, jossa rakennetaan työyhteisösovitteluun perustuvaa konfliktinratkaisumallia yliopisto-organisaatiolle.

Työryhmän vetäjät:

-          FT, yliopisto-opettaja Jenni Kantola, Johtamisen yksikkö, Vaasan yliopisto, jenni.kantola@uva.fi

-          Vaasan yliopiston henkilöstöpäällikkö Elina Kaunismäki