Avoin työryhmähaku

 

Tiedepäivien teemana on Arki ja uhka – Kokonaisturvallisuus arjen ja hallinnon yhteenkietoutumana. Kokonaisuusturvallisuus ymmärretään tiedepäivillä laajasti, huomioiden esimerkiksi asuinalueturvallisuuden, sosiaalisen kestävyyden, eriarvoistumisen, kaupunkisuunnittelun, demokratian sekä tieto- ja kyberturvallisuuden näkökulmat. Tapahtuman suunnittelun johtoajatuksena on ollut se, miten turvallisuus koskettaa meistä jokaista.

Työryhmätyöskentely ajoittuu päivien ohjelmassa torstaille ja perjantaille 28.–29.11. Toivomme tiedepäivien työryhmiksi ehdotuksia, jotka liittyvät hallinnon ja kuntatutkimuksen ydinteemoihin (kuten talous, sosiaali- ja terveysjohtaminen, aluetutkimus, oikeudellinen näkökulma, henkilöstöjohtaminen, verkostoituminen, strategiat, metodit jne.). Kokonaisturvallisuuden näkökulmaa voidaan liittää mukaan työryhmäkuvaukseen ja sen teemoihin. Teemaa voi esimerkiksi lähestyä näkemyksin ja pohdinnoin kansallisesta turvallisuudesta, kokonaisturvallisuuden ja kansalaisten kokeman luottamuksen yhteydestä hallinnossa, taloudellisesta ja sosiaalisesta eriarvoistumisesta, ilmastonmuutoksesta ja ympäristöstä sekä digitalisaatiosta ja tietoyhteiskunnasta. Myös eri tieteitä yhdistelevät näkökulmat ovat tervetulleita. Ehdotuksesi voi kohdistua myös esimerkiksi tutkimusmenetelmien kehittämiseen.

Nyt on aika ehdottaa työryhmiä ja niille vetäjiä tuleville päiville. Toivomme ehdotuksia tiistaihin 30.8. mennessä.

Ehdotuksessa tulee olla

a) työryhmän nimi,

b) vetäjä(t) ja

c) lyhyt kuvaus työryhmän sisällöstä.

Lähetä ehdotuksesi Focus Localis ry:n sihteerille Saanareetta Virikolle, saanareetta.virikko[at]tuni.fi, viimeistään 30.8.2019 mennessä.

Hyväksytyistä työryhmistä ilmoitamme syyskuun ensimmäisellä viikolla.

 

Työryhmäpaperien avoin haku aukeaa 5.9.2019.

Lisätiedot työryhmähakuun liittyen: Saanareetta Virikko, saanareetta.virikko[at]tuni.fi

HT seura

Focus_Localis_logo_2019

mpkk