Työryhmät

Työryhmässä esittämisestä kiinnostuneita pyydetään lähettämään enintään 300 sanan abstrakti viimeistään 30.9.2018 sähköpostitse suoraan työryhmän vetäjille.

HKTP2018 työryhmät:

1) Professiot tietoyhteiskunnassa – hallinnon, palvelurakenteiden ja koulutuksen ristipaineissa
Vetäjät: Professori Timo Aarrevaara, Lapin yliopisto, timo.aarrevaara@ulapland.fi / professori Stefan Sjöblom, Helsingin yliopisto, Svenska social- och kommunalhögskolan, stefan.sjoblom@helsinki.fi

2) ICT ja media organisoimassa hallintoa, työtä ja palveluiden tuotantoa
Vetäjät: Mediatieteen professori Merja Timonen / soveltavan informaatiotutkimuksen tutkimusjohtaja Mika Laakkonen, Lapin yliopisto, mika.laakkonen@ulapland.fi / hallintotieteen tutkijatohtori Ville Kivivirta, Lapin ylipisto, ville.kivivirta@ulapland.fi

3) Hyvinvointipalvelut ja niiden tulevaisuus
Vetäjät: Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Heidi Poikonen, Itä-Suomen yliopisto, heidi.poikonen@uef.fi /oikeustieteen professori, Pauli Rautiainen, Itä-Suomen yliopisto, pauli.rautiainen@uef.fi

4) Tutkimustieto hallinnon ja palvelujen uudistamisen apuna
Vetäjät: Professori Vuokko Niiranen, Itä-Suomen yliopiston sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, vuokko.niiranen@uef.fi / dosentti Ari-Veikko Anttiroiko, Tampereen yliopisto, ari-veikko.anttiroiko@uta.fi

5) Poliittisesti, palvelevasti, turvallisesti ja teknologisesti älykäs kaupunki
Vetäjät: Pertti Ahonen, Helsingin yliopisto, pertti.ahonen@helsinki.fi / Ari-Veikko Anttiroiko, Tampereen yliopisto, ari-veikko.anttiroiko@uta.fi / Jari Stenvall, Tampereen yliopisto, jari.stenvall@uta.fi

6) Julkisten palveluiden johtaminen vuorovaikutuksena: digitalisaatio palveluiden kehittämisessä 
Vetäjät: Paula Rossi, Tampereen yliopisto, paula.rossi@uta.fi / Leena Mikkola, Jyväskylän yliopisto, leena.a.mikkola@jyu.fi / Tomi Laapotti, Jyväskylän yliopisto, tomi.laapotti@jyu.fi

7) Hyvinvointijohtaminen uusiutuvissa palvelurakenteissa
Vetäjät: Johanna Lammintakanen, Itä-Suomen yliopisto, johanna.lammintakanen@uef.fi / Antti Syväjärvi, Lapin yliopisto, antti.syvajarvi@ulapland.fi / Jaana Leinonen, Lapin yliopisto, jaana.leinonen@ulapland.fi

8) Henkilöstön hyvinvoinnin johtaminen uudistusten ja työn murroksen kontekstissa

Vetäjät: Kirsi Lehto / Vaasan yliopisto kirsi.lehto@univaasa.fi / Hanna Vakkala, Lapin yliopisto hanna.vakkala@ulapland.fi

9) Julkista arvoa digitalisaatiolla?
Vetäjät: Ilpo Laitinen, ilpo.laitinen@hel.fi