Focus Localis

Focus Localis 2018

Focus Localis on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä tiedelehti, joka tunnettiin aikaisemmin nimellä Kunnallistieteen Aikakauskirja.Yhdistyksen jäsenet saavat Focus Localiksen jäsenyytensä perusteella. Focus Localista voi tilata myös vuosikertana (50 e) tai irtokappaleina (15 e/kpl).

Focus Localis -tiedejulkaisussa julkaistaan:

  • Sekä kunnallistieteellisiä että muiden tieteenalojen artikkeleita, jotka käsittelevät kuntayhteisöä ja joilla on merkitystä kunnallistieteen ja käytännön kunnalliselämän kannalta
  • Tutkimusselosteita ja puheenvuoroja
  • Tieteellisten julkaisujen arvosteluja.

Lehden sisältöä koskevat lisätiedot: toimitussihteeri@focuslocalis.fi

Focus Localis sähköisessä muodossa

Focus Localis on saatavilla sähköisessä muodossa Elektra-palvelun kautta. Lehden sähköisessä julkaisemisessa noudatetaan vuoden karenssia.  Saatavilla ovat myös artikkelit 30. vuosikerrasta lähtien.

Tilaukset ja osoitteenmuutokset

Lehden tilaukset ja osoitteenmuutokset: jasensihteeri@focuslocalis.fi

Toimitus

Focus Localiksen päätoimittaja:
Olli-Pekka Viinamäki (olli-pekka.viinamaki@uwasa.fi)

Focus Localiksen toimitussihteeri:
Niklas Lundström (toimitussihteeri@focuslocalis.fi)

Ohjeita kirjoittajille

Focus Localiksessa julkaistaan kuntien toimintaa käsitteleviä tieteellisiä artikkeleita, tutkimustiedotteita ja mielipiteitä, kirjallisuusarvosteluja sekä ajankohtaisia tiedotuksia. Tieteelliset artikkelit voivat olla luonteeltaan teoreettisia, metodologisia, käsitteellisiä ja empiirisiä. Kaikki tieteelliset artikkelit käyvät läpi referee-arvioinnin. Artikkelin ohjeellinen pituus on noin 8.000 sanaa ja muiden kirjoitusten noin 4.000 sanaa.

Käsikirjoituksen tulee olla lopullisessa muodossa, mieluiten rtf-muotoon tallennettuna. Taulukot ja kuviot tallennetaan myös erillisinä tiedostoina. Lähdeviittaukset sijoitetaan tekstin sisään sulkeisiin esim. (Brynes 1991, 23), ei alaviitteiksi. Laajat viitteet merkitään numeroin ja sijoitetaan artikkelin loppuun loppuviitteiksi.

Artikkelin loppuun liitetään lähdeluettelo (otsikolla Lähteet), johon sisällytetään artikkelissa käytetyt lähteet tekijöiden sukunimien mukaisessa aakkosjärjestyksessä. Lähdeluettelossa esiintyvän teoksen täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), teoksen nimi (kursiivilla), painopaikka ja kustantaja. Esimerkiksi:

Lindblom Charles E. & Cohen, David K. (1979). Usable Knowledge. Social Science and Social Problem Solving. New Haven: Yale University Press.

Lähdeluettelossa esiintyvän tieteellisen artikkelin täytyy sisältää seuraavat tiedot: tekijän sukunimi, etunimi, julkaisuvuosi (suluissa), artikkelin nimi, tieteellisen aikakauskirjan nimi (kursiivilla), vuosikerran numero, julkaisun numero ja artikkelin sivunumerot. Esimerkiksi:

Boyne, George A. & Chen, Alex A. (2007). Performance Targets and Public Service Improvement. Journal of Public Administration Research and Theory, Vol. 17, No. 3, s. 455–477.

Artikkeleiden alkuun liitetään lyhyt englanninkielinen yhteenveto (otsikolla Abstract). Tekstit varustetaan kirjoittajan yhteystiedoilla (nimi, oppiarvo, virka-asema ja toimipaikka sekä puhelin- ja faxnumero, sähköpostiosoite). Kunnallistieteellinen aikakauskirja ei julkaise muualla jo julkaistuja artikkeleita. Käsikirjoitukset lähetetään toimitussihteerille sähköpostin liitetiedostona. Toimitukselle toimitettuja kirjoituksia tai levykkeitä ei palauteta.

Focus Localiksen jokainen numero ilmestyy myöhemmin elektorisena verkkolehtenä. Kirjoitusten copyright jää Kunnallistieteen yhdistykselle.