Vuoden 2018 parhaan hallinto- ja kunnallistieteiden alaan kuuluvan Pro gradu –tutkielman palkinto Sari Huikko-Tarvaiselle!

Kunnallistieteen yhdistys ry ja Hallinnon Tutkimuksen Seura ry myönsivät yhteisillä tiedepäivillä vuoden parhaan Pro gradu -tutkielman palkinnon Sari Huikko-Tarvaiselle, jonka tutkielma käsitteli aihetta Lääkärijohtajan työn status praesensis.

Raati kommentoi tutkielmaa seuraavasti:

 Sari Huikko-Tarvaisen Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan lääkärijohtajuutta. Lääkärijohtaja-positio nähdään asiantuntijajohtajuutena eli yhtäaikaisena asiantuntija- ja johtamistyönä, johon päädytään moninaisten urapolkujen ja erilaisten johtamisopintojen kautta. Huikko-Tarvaisen Pro gradu -tutkielman tavoitteena on lisätä ymmärrystä lääkärien johtamistyön erityispiirteistä. Tutkimuskohteena ovat ylilääkärit sekä toimialueiden sekä vastuualueiden johtajina toimivat lääkärit. Tutkielmassa hyödynnetään haastatteluaineistoa monipuolisesti. Huikko-Tarvainen arvioi tutkielmansa tuloksia laajasti ja ansiokkaasti aiemman tutkimuksen suhteen ja esimerkiksi vaikutusvaltainen käsitys lääkärijohtajuudesta oksimoroni-käsitteenä kumotaan perustellusti. Tutkimus antaa erinomaisen lähtökohdan lääkärijohtajuuden ja monialaisen asiantuntijajoukon johtamisen jatkotutkimukselle.

Kommentointi on suljettu.