Tervetuloa Focus Localis!

Focus Localis Mikä on ilmiö- ja ongelmalähtöisesti fokusoitunutta, alueellista ja paikallista, mutta ajassa elävää, eri tieteenaloja yhdistelevää ja organisatoriset ja institutionaaliset rajat tarvittaessa ketterästi ylittävää?

 Tietenkin paikallishallinnon, -johtamisen, -yhteisöjen ja instituutioiden tutkimus Suomessa!

Tätä tutkimusta vaalii ja esittelee Kunnallistieteellisen aikakauskirjan perinnöstä ja perimästä jalostunut julkaisumme Focus Localis. Uutta nimeä kantava julkaisu tunnustaa tieteellistä perintöä ja pitää esimerkiksi kiinni ehdottomasta vertaisarvioinnin käytännöstä, mutta pyrkii edeltäjäänsä laajempaan katsantokantaan ja yleisöön huomioiden tutkimuksellisesti kiinnostavia paikallisuuden kysymyksiä.

 Samaan tapaan myös julkaisun uusi ulkoasu tunnustaa edeltäjänsä perinnön esimerkiksi vuosikerran mukaan vaihtuvan teemavärin avulla ollessaan kuitenkin samanaikaisesti raikas ja kevyt yleisilmeeltään. Neljästi vuodessa ilmestyvä julkaisu pitää sisällään lukijaystävällisesti taitettuja tieteellisiä artikkeleja sekä puheenvuoroja.

 Toivotamme koko Kunnallistieteen yhdistyksen puolesta mitä parhaimpia lukuhetkiä ja oivalluksia Focus Localiksen parissa!

Kommentointi on suljettu.